ROTOTO × BRU NA BOINNE SAFETY BORDER SOCKS

No.R1257
Item _ ROTOTO × BRU NA BOINNE SAFETY BORDER SOCKS
Material _ WOOL / NYLON
Size _ 23-25 , 25-27